Nasza grupa składa się z trzech osób:
Bielańska Marta
Adamkiewicz Paweł
Cieślak Krystian


Efektem pracy, według założeń naszego zespołu badawczego, miało być wstępne określenie prawdopodobnego wzoru i kształtu krzywej matematycznej, opisującej zmiany wysokości łodygi fasoli w zależności od czasu.

W tym celu przeprowadziliśmy badania na 32 sadzonkach fasoli. Przy uśrednieniu wyników uzyskanych z regularnego pomiaru sadzonek otrzymaliśmy wykres zależności wysokości przedstawiający wzrost rośliny na przestrzeniu 20 dni prowadzonych badań. Na przedmiot naszych badań wybraliśmy fasolę białą z gatunku „Jaś”. Jest to roślina, która nie wymaga specjalistycznej pielęgnacji i jest dosyć łatwa w hodowli na małą skalę. Przyrost jest wyraźnie widoczny, co ułatwia codzienny pomiar rośliny. Tym samym wykres, jaki chcieliśmy uzyskać stał się przejrzystszy. Było to możliwe dzięki dobowym różnicom wzrostu obiektu naszych badań. Jako, że nasz eksperyment został ograniczony krótkim terminem wykonania projektu szybkość wzrostu wybranej przez nas rośliny wyraźnie oddziaływała na naszą korzyść. Poza tym fasola biała jest typem rośliny strączkowej, o dość dużych ziarnach, których zapasy materiału budulcowego ułatwiają kiełkowanie i rozwój rośliny w pierwszym etapie wzrostu. Fasola nie ma dużych wymagań klimatycznych, więc mogliśmy poddać ją działaniu skrajnych temperatur i warunków hodowli, co pozwoliło nam uzyskać wyniki z regionów dogodnych a także w krytycznych warunkach środowiskowych.

Część laboratoryjna eksperymentu została wykonana w dwóch niezależnych ośrodkach badawczych. W każdym z nich badaniu podległo 16 sadzonek fasoli białej „Jaś”. Jako że nie mieliśmy dostępu do obiektów przystosowanych do prowadzenia badań opartych na wzroście roślin, jak np. szklarnie, musieliśmy przeprowadzić eksperyment w warunkach domowych. Ograniczyło to w tym przypadku liczbę możliwych zasadzonych ziaren, przez co nasza plantacja osiągnęła zaledwie liczbę 32 osobników podzielonych na 2 kolonie. Spowodowało to, że wynik naszych badań nie jest dokładny, a osiągnięte efekty mogą obrazować rzeczywiste zależności jedynie w przybliżeniu. Celem naszej pracy było zbadanie wpływu warunków klimatycznych na wzrost roślin na przykładzie rośliny strączkowej, jaką jest fasola. Na podstawie literatury fachowej i poczynionych obserwacji chcieliśmy określić warunki, w których łodyga fasoli osiąga największą wysokość. Każda grupa roślin została umieszczona w odmiennym klimacie – pierwsza w ciepłym i suchym, mogącym odpowiadać kontynentalnemu klimatowi wschodnich stepów ukraińskich; druga zaś w środowisku wilgotnym, odpowiadającym terenom podmokłym na zachodnim wybrzeżu Estonii, gdzie panuje stosunkowo niska temperatura. Dodatkowym czynnikiem wpływającym na wynik badań jest sposób hodowli, identyczny dla obu grup badawczych. Kolonie zostały podzielone na 4 równe grupy, którym dostarczano różne rodzaje wody. Do przeprowadzenia badań wykorzystaliśmy wodę rzeczną pochodzącą ze Słupi, wodę mineralną i roztwory dwóch nawozów – chemicznego i ekologicznego.