Funkcja logarytmiczna

na podstawie muszli mięczaków

Informacje podstawowe

Strona ta powsatła na potrzeby projektu matematyczno - fizycznego dla klasy drugiej o profilu matematyczno - informatycznym w I Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku.

Wszelkie materiały zawarte na tej stronie są zastrzeżone prawem autroskim. Przed skopiowaniem wszystiego lub jego części skontaktuj się z Adinistratorem.

Wszelkie informacje znajdujące się na stronie pochodzą z różnych źródeł oraz własnych badań podczas prac nad projektem.

Grupa projektowa

Zespół pracujący nad projektem składa się z trzech osób:
  • Wiktor Lachowski - lider zespołu
  • Łukasz Lech
  • Tomasz Łoś

Główne działania zespołu, podział obowiązków i sposób przygotowania danych wynikowych został omówione na spotkaniu, które odbyło się dnia 25. października 2008r. w Dębnicy Kaszubskiej.

Projekt

Tytuł projektu: "Funkcja logarytmiczna na podstawie muszli mięczaków"

Termin: 13.X.2008r. - 30.I.2009r.

Terminy konsultacji: do uzgodnienia z promotorem

Wymagania wstępne: Przedstawienie wszelkich informacji o wybranej krzywej matematycznej dostępnej w otaczającym świecie.

Cele projektu: Przedstawienie uczniom funkcji logarytmicznej na podstawie muszli niektórych mięczaków, t.j. ślimaki, w celu zaprezentowania doskonałości otaczającego nas świata.

Zakres projektu:

  • Matematyka - funkcja logarytmiczna i jej własności
  • Fizyka - funkcja logarytmiczna i jej zastosowanie
  • Biologia - życie mięczaków i informacje o muszlach