Funkcja logarytmiczna

na podstawie muszli mięczaków

II
Funkcja logarytmiczna

Funkcja logarytmiczna - jest to funkcja  określona wzorem dla pewnego ustalonego .

Funkcja logarytmiczna - podstawa

unkcję logarytmiczną zalicza się do funkcji elementarnych. Funkcja ta jest ściśle powiązana z funkcją wykładniczą, ponieważ jest jej odwrotnością.


Wyrażenie "funkcja logarytmiczna" jest często zastępowane krótko logarytmem, chociaż są dwa różne pojęcia, gdyż logarytm liczby to wartość funkcji logarytmicznej dla określonego argumentu. Wyrażenie "logarytm" w tym określeniu jest "po chłopsku".


Jedną z najważniejszych, elementarnych funkcji logarytmicznych jest tzw. logarytm naturalny - funkcja pierwotna funkcji . Logarytmem naturalnym nazywamy logarytm o podstawie e i zapisujemy w postaci lub  


Wykresem funkcji logarytmicznej jest - krzywa logarytmiczna.

 


Rys. 4 Wykres funkcji logarytmicznej log(x)