Funkcja logarytmiczna

na podstawie muszli mięczaków

Własności funkcji logarytmicznej

Funkcja logarytmiczna jest:

  • ściśle monotoniczna dla funkcja ta jest rosnąca, dla funkcja jest malejąca,
  • różnowartościowa,
  • nieograniczona,
  • nieokresowa,
  • suriekcją,
  • ciągła,
  • różniczkowalna,
  • przestępna.

Funkcja ta nie jest parzysta ani nieparzysta.

Wykres funkcji parzystej jest symetryczny względem osi OY, a nieparzystej jest symetryczny względem początku układu współrzędnych. Jeśli 0 należy do dziedziny nieparzystej funkcji f, to
f(0) = 0 (wykres funkcji przechodzi przez środek układu współrzędnych).

Funkcja logarytmiczna nie jest aż tak bardzo związana ze światem ślimaków i innych części przyrody, ale żeby wejść w ten temat trzeba było przynajmniej w pewnym stopniu podać informacje dotyczące funkcji logarytmicznej i jej własności. Po dogłębnej analizie naszego tematu okazało się, że większy nacisk powinniśmy położyć na spiralę logarytmiczną, gdyż to właśnie jest postać znajduje się w wielu zjawiskach w naturze, więc właśnie tak zrobiliśmy kolejny rozdział poświęcony jest właśnie tej spirali i jej własnością.