Funkcja logarytmiczna

na podstawie muszli mięczaków

Sposób tworzenia spirali logarytmicznej

Złoty podział, oparty jest na ciągu Fibonacciego, czyli liczbach, których suma dwóch poprzednich daje następną, tak na przykład: jeżeli pierwszą liczbą ciągu jest liczba 1, tak samo jak druga jest również 1, 1+1=2 więc następną liczbą ciągu jest 2. Idziemy dalej - ostatnią liczbą ciągu jest teraz liczba 2, a poprzedzającą ją 1, więc 1+2=3 i tak dalej  - 2+3=5, 3+5=8 i tak w nieskończoność.

Spiralę logarytmiczną można zbudować w bardzo prosty sposób, wykorzystując "złoty podział" , z pewnością pomogą nam takie kształty jak kwadrat
i koło. Czas na drobny kurs, który zilustrowaliśmy poniżej. Na początek "wycinek
z mózgu", ale większe "debeściaki" mogą go pominąć.

 

 

Zaczynamy - korzystając z tej zasady budujemy kwadraty o długościach ścian kolejnych licz ciągu i rysujemy z przeciwnych krawędzi ćwierć-kole, i tak dalej, ot cała tajemnica jak technicznie zbudować spiralę logarytmiczną.


Rys. 5 Idea rysowania spirali logarytmicznej

UWAGA!!!             
Spirali logarytmicznej nie powinniśmy  traktować Spirali jako spiralę Archimedesa, gdyż obie różnią się ważnym punktem, własnością spirali logarytmicznej jest odległość jej kolejnych pętli od środka układu, która zmienia się w postępie geometrycznym, natomiast w spirali Archimedesa odległość między kolejnymi pętlami jest stała i nie ulega zmianie. Przyjmując dowolny punkt spirali możemy okrążyć jej biegun nieskończona ilość razy nigdy do niego nie dochodząc, natomiast odległość od tego punktu do bieguna jest skończona.