Funkcja logarytmiczna

na podstawie muszli mięczaków

BIBLIOGRAFIA

¬ródła ksi±żkowe:

  • Encyklopedia Popularna PWN, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1999
  • Cewe A., Nahorska H., Pancer I., TABLICE Matematyczne, Wyd. Podkowa, Gdańsk 2002
  • Balerstet J., Bartnik E., Holak E., Lewiński W., Łaszczyca M., Sabath K., Skirmuntt G., Biologia 1 Zakres Rozszerzony, OPERON, Gdynia 2003
  • Przyjaciel ucznia nr 1 - "¦ci±ga z matmy", opracował Bogdan Mi¶, Agencja UNIA-PRESS, Warszawa 1990
  • Całka R., Firlit J., Matematyka - Korepetycje 1, Wyd. GREG, Kraków
  • Wiedza i ¦wiat - ¦wiat bez tajemnic nr 34, Polskie Media Amer.Com SA, Warszawa

¬ródła internetowe: