Funkcja logarytmiczna

na podstawie muszli mięczaków

I
Ślimaki w otaczającym świecie

Ślimaki stanowią jedne z najbardziej zróżnicowanych i interesujących dla biologa grup zwierząt. Charakteryzują się ogromną rozmaitością kształtów, barw, sposobów odżywia­nia się i rozmnażania. Ich cechą charakterystyczną jest ochronna muszla oraz ciało podzielone na dwie wyraźne części - umięśnioną nogę z mniej lub bardziej wyodrębnioną głową i worek trzewiowy zawierający wszystkie narządy wewnętrzne.

 

Ślimaki - podstawowe informacje

Ślimaki (Gastropodd) to - wraz z głowonogami (Cephalopoda) - gromady mięczaków (Molluscd). Chociaż są bardzo zróżnicowane pod względem wyglądu i budowy ciała, łączy je kilka wspól­nych cech charakterystycznych. Należą do nich szeroka, służąca do poruszania się stopa, wór trzewiowy zawierający większość narządów wewnętrznych oraz płaszcz, czyli gruby fałd tkanek otaczający wór trzewiowy. Mieszczą się w nim gruczoły wytwarzające muszlę. Płaszcz jest zwykle obszerniejszy niż wór trzewiowy i pod jego nawisem powstaje jama płaszczowa, w której znajdują się skrzela. Ślimaki mają dodat­kowo tarkę (radulę), czyli szorstką, zło­żoną z rzędów ostrych ząbków powierzchnię języka.


Układ pokarmowy ślimaków ma formę przewodu składającego się z gęby, jamy gębowej, przełyku, żołądka, jelita i odbytu. Tarka, położona w jamie gębowej, może być wysuwana na ze­wnątrz i służy zwierzętom do zeskrobywania pokarmu z podłoża. U niektórych gatunków ślima­ków tarka służy też do wywiercania otworu w muszli innego zwierzęcia lub do odłamywania kawałków roślin. Ślimaki mają otwarty układ krwionoś­ny, w którym krew styka się bezpośrednio z tkankami ciała. Otwarty układ krwionośny funkcjonuje niezbyt sprawnie. Ciśnienie krwi jest niskie i tkanki nie są dostatecznie natlenio­ne. Ale ponieważ większość ślimaków i małży to organizmy powolne, charakteryzujące się niskim tempem metabolizmu, ten typ układu krwionoś­nego im wystarcza. Wiele morskich ślimaków, których rozwój wiąże się z uwalnianiem do morza ogromnej liczby komórek jajowych, plemników lub larw, zaczyna swój żywot jako osobniki mę­skie, które rosnąc, zmieniają płeć na żeńską.


U gatunków, których samce nie pilnują swych samic ani też nie muszą o nie walczyć, a zatem nie muszą być duże, ma to ewolucyjne uzasad­nienie, gdyż nawet małe samce mogą wyprodu­kować miliardy plemników. Tymczasem dla sa­mic wielkość może mieć znaczenie rozrodcze, ponieważ im są większe, tym więcej jaj mogą wytworzyć. Zatem osobnik, który zmienia płeć po dojściu do pewnego wieku i osiągnięciu pewnej wielkości, może zostawić więcej potomstwa niż taki, który przez całe życie jest wyłącznie samcem lub samicą.


Rys. 1 Podstawowa budowa ciała ślimaka

Ślimaki są jedną z najlicz­niejszych gromad królestwa zwierząt, ustępującą pod względem bogactwa gatunków tylko owadom. Najwięcej ślimaków żyje w morzach, ale wiele z nich występuje także w środowiskach słonowodnych, słodko­wodnych i lądowych. Ślimaki mają dobrze wy­odrębnioną głowę z czułkami. Ich proste oczy są osadzone na wystających z głowy słupkach. Sze­roka płaska noga umożliwia im poruszanie się po podłożu lub pływanie. Specyficzną cechą zwierząt tej gromady jest torsja, czyli obrót wor­ka trzewiowego, niemający jednak związku ze spiralnym skręceniem ciała we wnętrzu muszli. W trakcie rozwoju larwy, charakteryzującej się symetrią dwuboczną, następuje stałe zgięcie tyl­nej części ciała o 180° w stosunku do części przedniej. W wyniku torsji przewód pokar­mowy wygina się w kształt litery U, a od­byt przenosi nad głowę. Dalszy wzrost od­bywa się w części grzbietowej i prowadzi do zwinięcia wora w spiralę. Skręcenie ciała ogranicza przestrzeń w jego wnętrzu i przyczy­nia się do zaniku skrzeli, nerki i gonady po jed­nej stronie ciała.