Funkcja logarytmiczna

na podstawie muszli mięczaków

Zdobywanie pożywienia i odżywianie

Wśród ślimaków są gatunki roślinożerne, mięsożerne, pasożytnicze, a także odżywiające się martwą materią organiczną. Wodne gatunki roślinożerne jedzą głównie drobne glony, które zeskrobują tarką z rozmaitych podwodnych przedmiotów. Ulubionym pokarmem licznych gatunków lądowych, szczególnie spośród śli­maków nagich, są grzyby, zarówno jadalne, jak i trujące. Szczególnie duży odsetek ślimaków mięsożernych występuje wśród gatunków mor­skich. Jedne z nich (np. Charonia) napadają na żywe zwierzęta, zwłaszcza na inne ślimaki, małże, szkarłupnie i jamochłony, podczas gdy inne zadowalają się głównie padliną (np. Bucci-num, Murex i Nassarius). Gdy martwe zwie­rzę jest pokryte pancerzem, ślimak wsuwa ryjek do jego wnętrza poprzez szczeliny pomiędzy tarczami pancerza i wysysa zwłoki. Drapieżne ślimaki przytrzy­mują zdobycz zębami tarki albo nogą, a następnie paraliżują ją wydzieliną gruczołów ja­dowych. Nie­które gatunki za pomocą zębów tarki wiercą otwory w skorupkach mał­ży, inne wydzielają specjalną żrącą substancję rozpuszczającą muszlę ofiary. Łup często zosta­je połknięty w całości i to nawet wtedy, gdy jest nim całkiem duże zwierzę. Tryton Charonia nodifera, mający 28 cm długości, potrafi połknąć strzykwę o długości 20 cm lub rozgwiazdę o roz­piętości ramion sięga­jącej 25 cm. Oczywi­ście proces taki trwa wiele godzin. Trytony, często spotykane na rafach koralowych, isą głównym naturalnym wrogiem rozgwiazdy zwanej koroną cierniową.