Funkcja logarytmiczna

na podstawie muszli mięczaków

Ślimacza muszla - dom i ideał matematyczny

Więk­szość ślimaków ma zewnętrzną musz­lę, choć gatunki jej pozba­wione są również stosunkowo liczne. Niektóre muszle mają prostą budowę, inne są zwinięte w jednej płaszczyźnie, większość jednak jest spi­ralna - taki kształt jest bardzo korzystny dla upakowania narządów wewnętrznych. Ogrom­ny popyt na duże i niezwykle dekoracyjne muszle tego ślimaka spowodował gwałtowny spadek jego liczebności, a w konsekwencji wzrost liczby rozgwiazd i znaczne zniszcze­nia wśród koralowców, którymi zwierzę to się odżywia.


Rys. 3 Ślimak polskich ziem - wstężyk i jego spiralna muszla