Podsumowanie

Sport i nauka są elementami naszej cywilizacji. Związały się z człowiekiem już w pierwszych cywilizacjach, by następnie rozwijać się wraz z nimi. Tak jak człowiek przeżywały czasy rozkwitu i okresy zapomnienia, mimo wszystko towarzyszą nam dalej i dostarczają niejednokrotnie niesamowitych przeżyć.

Podsumowanie:

Cały świat fascynuje się okryciami naukowców i sukcesami reprezentacji narodowych. Zdarzenia te dają nam wiele powodów do dumy. Jednak w naturze człowieka leży ciekawość, która nakłania go do szukania odpowiedzi na pytania dotyczące otaczającej go rzeczywistości. Zdarza się nieraz że ludzka ciekawość wpłynie na pasjonatów sportu i nauki, wówczas powstają dziwne projekty, których obiektami działań są dziedziny nie mające w praktyce nic wspólnego. Wynikiem podobnych zawirowań stało się to oto dzieło. Celem tego projektu było określenie następnych rekordów świata wśród wybranych dyscyplin olimpijskich z pominięciem czynnika ludzkiego. Jednak efekty pracy przynosiły weryfikacje oczekiwań. W każdej dyscyplinie można zaobserwować zaskakujące i nagłe zmiany rekordów, które zaburzają cykl równomiernego rozkładu rezultatów na krzywej. Każde takie zjawisko dostarczało wiele emocji widzom. W tym miejscu należy odwołać się do wyczynu amerykańskiego atlety Boba Beamona. Ten i podobne jemu wyczyny dają wszystkim do zrozumienia ze sport opiera się głównie o czynnik ludzki, którego dyspozycji w danym dniu, formy i motywacji nie jesteśmy w stanie przedstawić za pomocą wykresów i liczb. Takie wyjątki potwierdzają, że sport jest nieprzewidywalny. Wyniki naszej pracy także potwierdzają powyższą tezę. Wynikiem projektu jest jednak oszacowanie przybliżonej daty pobicia rekordów w biegu na 100m i dwuboju kobiet do 69kg.

Jak mawiał najwybitniejszy polski trener wszechczasów Kazimierz Górski:
„Dopóki piłka w grze, wszystko jest możliwe.”

Autorzy: